Klinika Urologii Dziecięcej


p.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Piotr Gastoł

Z-ca Kierownika Kliniki: lek. Karina Felberg

Lokalizacja: budynek E, piętro V

Sekretariat tel: +48 22 815 13 50

Pokój z-cy Kierownika Kliniki tel: +48 22 815 13 56

Sekretariat fax: +48 22 815 13 52

Adres e-mail: oddzial.urologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

 • Oddział Urologii Dziecięcej, sekretariat tel: +48 22 815 13 51
 • Poradnia Urologiczna, tel: +48 22 815 72 89
 • Pracownia Endoskopowa 
 • Pracownia Badań Urodynamicznych, tel: +48 22 815 13 58
 • Pracownia Uroterapii, tel: +48 22 815 13 57

 

Profil działalności

Klinika zajmuje się leczeniem chirurgicznym chorób i wad wrodzonych układu moczowo-płciowego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii noworodkowej. W centrum zainteresowania znajdują się noworodki z wadami przeszkodowymi, z zespołem wynicowania i wierzchniactwa, a także dzieci z zaburzeniami różnicowania płci, ze zdwojeniami dróg moczowych, z wadami przetrwałej zatoki moczowo-płciowej i kloaki, z neurogenną dysfunkcją pęcherza.

Rozwój i coraz szersze zastosowanie technik minimalnie inwazyjnych w urologii dziecięcej, takich jak: laparoskopowe zabiegi usunięcia nerek, gonad, operacje żylaków powrózka nasiennego, diagnostyka i leczenie wnętrostwa oraz endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych, znalazły odzwierciedlenie w codziennej pracy Kliniki.

 

 

Unikalne procedury

 • jednoetapowa rekonstrukcja szyi pęcherza, cewki i prącia w zespole wynicowania i wierzchniactwa,
 • jednoetapowa rekonstrukcja pochwy, łechtaczki i warg sromowych u dzieci obojnaczych,
 • wytwarzanie szczelnych zbiorników na mocz,
 • powiększanie pęcherza wstawką moczowodową lub jelitową,
 • wytwarzanie szczelnej przetoki do izoperystaltycznych wlewów dojelitowych,
 • rekonstrukcja przetrwałej kloaki,
 • zespolenie pochwowo-maciczne we wrodzonym zarośnięciu pochwy z agenezją szyjki macicy.

Urologia dziecięca jest nową, rodzącą się dziedziną medycyny nie tylko w Polsce, ale i zagranicą, dlatego na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż Klinika ta jest znana i uznawana na świecie. Odbywają się tu kursy doskonalące CMKP oraz indywidualne szkolenia chirurgów dziecięcych i urologów z kraju i z zagranicy, w tym z Anglii, Austrii, Holandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Szwecji i Turcji.

Wdrożenie nowoczesnych metod czynnościowej rekonstrukcji w zespole wynicowania i wierzchniactwa, w tym opracowanie własnej metody jednoetapowej rekonstrukcji szyi pęcherza, cewki i prącia, jest jednym z największych osiągnięć Kliniki, które łącznie z opracowaniem leczenia chirurgicznego dzieci z zaburzeniami różnicowania płci, a szczególnie jednoetapową rekonstrukcją sromu żeńskiego u niemowląt, stawiają Klinikę w gronie najlepszych w Europie i na świecie.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje postępowanie terapeutyczne u dzieci z pęcherzem neurogennym. Stałe monitorowanie za pomocą badań urodynamicznych przyczyniło się do poprawy wyników leczenia farmakologicznego, a także wprowadzenia leczenia chirurgicznego dzieci z najcięższymi uszkodzeniami pęcherza. W Klinice wypracowano różne sposoby powiększania pęcherza moczowego oraz wytwarzania szczelnych zbiorników pęcherzowo-jelitowych na mocz u dzieci.

Postęp w opiece nad ciężarną sprawia, że wady wrodzone rozpoznawane są przed narodzeniem się dziecka, dlatego istotnym było wprowadzenie zmian w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u noworodka z prenatalnie rozpoznaną wadą układu moczowego. Rozwinęliśmy leczenie endoskopowe i operacyjne noworodków z zastawkami cewki tylnej oraz innymi wadami przeszkodowymi układu moczowego.

Z inicjatywy i przy współudziale lekarzy pracujących w Klinice, powstało Stowarzyszenie EPI-EX zrzeszające pacjentów z zespołem wynicowania i wierzchniactwa.

Wysoki poziom naukowy Kliniki znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach przyznanych za wystąpienia na krajowych i międzynarodowych zjazdach naukowych.

Klinika posiada akredytację do szkolenia w ramach specjalizacji z urologii dziecięcej, odbywania stażu z urologii dziecięcje dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii dziecięcej oraz urologii. Jako jedyny ośrodek w Polsce Klinika ma akredytację do szkolenia w ramach europejskiej specjalizacji z urologii dziecięcej, kończącej się możliwością uzyskania tytułu FEAPU (Fellow of the European Academy of Paediatric Urology). Troje lekarzy posiadających ten tytuł pracuje w Klinice Urologii IPCZD.

 

 

Osiągnięcia

 • Wysoki poziom naukowy Kliniki znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach przyznanych za wystąpienia na krajowych i międzynarodowych zjazdach naukowych, jak i nagród Ministerstwa Zdrowia za współautorstwo książek i monografii medycznych,
 • przygotowanie do badania urodynamicznego,
 • instrukcja wykonia dzienniczka mikcji i stolca.

 

Zespół

Specjalistów urologów dziecięcych,

1 rezydent urologii dziecięcej,

2 lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej,

1 pediatra,

16 pielęgniarek,

1 opiekunka dziecięca,

1 sanitariusz szpitalny.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.