Poradnia Diabetologiczna


Kierownik: Zespół Poradni Specjalistycznych

Lokalizacja: budynek RA, parter, pokój 11

Zapisy: Infolinia 801 051 000 lub +48 22 815 10 00

e-mail:  wizyta@ipczd.pl

Sekretariat tel: + 48 22 815 70 96

Adres e-mail: poradnia.diabetologia@ipczd.pl


Co należy zabrać na wizytę?

Planując wizytę w naszej poradni ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów:

 • dowodu osobisty rodzica lub opiekuna prawnego,
 • książeczki zdrowia dziecka,
 • nr PESEL dziecka,
 • Jeśli dziecko posiada dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (wyniki badań, karty informacyjne) – prosimy  zabrać ze sobą jej kserokopię.

Jak przygotować się do wizyty w Poradni

Wizyta w poradni nie wymaga specjalnego przygotowania.

 

Profil działalności

 • specjalistyczna opieka diabetologiczna nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 i jego rodziną,
 • podłączanie i prowadzenie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych w ramach programu lekowego,
 • prowadzenie leczenia różnych typów cukrzycy: cukrzyca okresu noworodkowego, cukrzyca typu MODY, cukrzyca typu 2, cukrzyca wtórna (m.in. po przeszczepach narządów, w zaburzeniach endokrynologicznych i zespołach genetycznych),
 • leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej - stany przedcukrzycowe: nieprawidłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy,
 • diagnostyka, leczenie i edukacja pacjetów z otyłością i jej powikłaniami,
 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą i nadwagą lub otyłością (Hoter RR)
 • edukacja i reedukacja diabetologiczna pacjenta i jego rodziny/opiekunów prowadzona przez zespół leczący (lekarz-diabetolog, pielęgniarka diabetologiczna, dietetyk),
 • możliwość oznaczenia stężenia HbA1c  oraz wykonania 144-godzinnego monitoringu glikemii metodą CGMS (holtera glikemii),
 • oznaczenie glukozy we krwi, ketonów w moczu,
 • krótkie pobyty diagnostyczne.

Informacje dodatkowe

 • Pacjenci z cukrzycą zgłaszają się do Poradni z zeszytem samokontroli, glukometrem i nakłuwaczem.
 • Pozostali pacjenci zgłaszają się z kserokopią wyników badań wykonanych ambulatoryjnie (o ile takie posiadają)
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.