11362

Poradnia Diabetologiczna


Kierownik: Zespół Poradni Specjalistycznych

Lokalizacja: budynek RA, parter, pokój 11

Zapisy: infolinia 801 051 000 lub +48 22 815 10 00, e-mail: wizyta@ipczd.pl

Sekretariat tel: +48 22 815 70 96

Adres e-mail: poradnia.diabetologia@ipczd.pl


Profil działalności

 • specjalistyczna opieka diabetologiczna nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 i jego rodziną,
 • podłączanie i prowadzenie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych w ramach programu lekowego,
 • prowadzenie leczenia różnych typów cukrzycy: cukrzyca okresu noworodkowego, cukrzyca typu MODY, cukrzyca typu 2, cukrzyca wtórna (m.in. po przeszczepach narządów, w zaburzeniach endokrynologicznych i zespołach genetycznych),
 • leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej - stany przedcukrzycowe: nieprawidłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy,
 • diagnostyka, leczenie i edukacja pacjetów z otyłością i jej powikłaniami,
 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą i nadwagą lub otyłością (Hoter RR)
 • edukacja i reedukacja diabetologiczna pacjenta i jego rodziny/opiekunów prowadzona przez zespół leczący (lekarz-diabetolog, pielęgniarka diabetologiczna, dietetyk),
 • możliwość oznaczenia stężenia HbA1c  oraz wykonania 144-godzinnego monitoringu glikemii metodą CGMS (holtera glikemii),
 • oznaczenie glukozy we krwi, ketonów w moczu,
 • krótkie pobyty diagnostyczne.

Jak zapisać dziecko na wizytę

Aby zapisać dziecko na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty należy posiadać kod skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

W celu zapisu na pierwszą wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy wysłać e-mail na adres: wizyta@ipczd.pl  wypełniony formularz (załącznik poniżej).

 

Co należy zabrać na wizytę?

Planując wizytę w naszej poradni ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów:

 • dowodu osobisty rodzica lub opiekuna prawnego,
 • książeczki zdrowia dziecka,
 • nr PESEL dziecka,
 • Jeśli dziecko posiada dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (wyniki badań, karty informacyjne) – prosimy zabrać ze sobą jej kserokopię.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.