Poradnia Foniatryczno - Audiologiczna


Kierownik: dr n.med.Katarzyna Iwanicka-Pronicka

Lokalizacja: budynek RB, piętro I, pokój 107a

Zapisy: Infolinia 801 051 000 lub +48 22 815 10 00,
e-mail:  wizyta@ipczd.pl

Sekretariat tel: +48 22 815 16 14

Adres e-mail: poradnia.foniatria@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

Jak przygotować się do wizyty

  • Wizyty umawiane są na konkretne godziny, prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu 15 minut wcześniej.
  • Na badania zgłaszamy się wyłącznie ze zdrowym dzieckiem (bez kataru, kaszlu).

Diagnostyka Foniatryczna

Profil działalności:

Do Poradni zapraszamy pacjentów z:

1) zaburzeniami mowy

2) mową nosową (do badania nasometrycznego obejmującego nagranie głosu)

 

UWAGA:

Badania endoskopowe: videofiberoskopia nosogardła i videolaryngoskopia wykonujemy w Oddziale Audiologii i Foniatrii.

W celu umówienia dziecka na badania endoskopowe potrzebne jest dostarczenie skierowanie do szpitala (do Oddziału Audiologii i Foniatrii).

 

Diagnostyka Audiologiczna

Jak przygotować się do wizyty:

  • U niemowląt wykonujemy badanie otoemisji akustycznych. Badanie trwa kilka minut, w czasie których dziecko musi być spokojne:nie może płakać, poruszać się,
  • Badania u dzieci starszych wymagają dużego skupienia uwagi. Dzieci zgłaszające się do badań powinny być zdrowe, wypoczęte i wyspane przed badaniami słuchu.

Profil działalności

Poradnia zajmuje się diagnostyką zaburzeń słuchu i kompleksową opieką nad dzieckiem słabo słyszącym.

Do Poradni zapraszamy pacjentów:

1) niedosłyszących korzystających z aparatów słuchowych (aparatów i implantów słuchowych)

2) z nieprawidłowym wynikiem przesiewowego badania słuchu

3) stwierdzonymi czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu (z żółta naklejką w Książeczce Zdrowia Dziecka wklejoną w Oddziale Noworodkowym) np. wrodzoną cytomegalią

4) podejrzeniem niedosłuchu

5) zaburzeniami mowy

6) podejrzeniem zaburzeń przetwarzania słuchowego

7) do diagnostyki i leczenia zachowawczego niedosłuchu przewodzeniowego

Wykonujemy pełen panel badań audiometrycznych

Wykonujemy zabiegi terapeutyczne AMSA

 

Osiągnięcia

  • Poradnia Audiologiczna IPCZD wdrożyła w Polsce Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Oferujemy szybką diagnostykę audiologiczną.
  • Dodatkowo posiadamy bardzo duże doświadczenie w protezowaniu aparatami słuchowymi niemowląt i małych dzieci przekładające się na bardzo dobre efekty w rehabilitacji słuchu i mowy u najmłodszych pacjentów.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.