Poradnia Gastroenterologiczna


Kierownik: dr n. med. Beata Oralewska

Lokalizacja: budynek C, wysoki parter, pokój 9

Zapisy: +48 22 815 13 08

Sekretariat tel: +48 22 815 13 08

Sekretariat fax: +48 22 815 13 08

Adres e-mail: poradnia.gastroenterologia@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

Jak się zapisać

 • Pacjenci pierwszorazowi – wysłać skierowanie  lub jego kserokopię pocztą na adres Klinika Gastroenterologii IPCZD, odpowiedź przesłana zostanie listownie
 • W sprawach dotyczących kolejnych wizyt, a zwłaszcza zmian terminów – tel 0 22 815 13 08

Profil działalności

 • Cały przekrój chorób i zaburzeń układu pokarmowego:
 • Postać trzustkowa i wątrobowa mukowiscydozy.
 • Zaburzenia  stanu odżywienia.
 • Porady dietetyczne.
 • Ambulatoryjna opieka nad pacjentami z chorobami:
  • przełyku  (choroba refluksowa,  zapalenia i zaburzenia czynnościowe przełyku),
  • żołądka i dwunastnicy, w tym choroby wrzodowej, zapaleń wywołanych m. in.  Helicobacter pylori,
  • jelita cienkiego,  jak zaburzenia wchłaniania jelitowego, m, in. celiakia,  stany jelitowej ucieczki białka,
  • jelita grubego, jak nieswoiste zapalenia jelit (colits ulcerosa, choroba Leśniowskiego – Crohna),  polipy młodzieńcze, choroba Hirschsprunga,  przetoki okołoodbytnicze, zaparcia stolca, encopresis.
 • Ambulatoryjna opieka nad pacjentami z zaburzeniami  czynnościowymi  przewodu pokarmowego (zespół cyklicznych wymiotów, migrena brzuszna, czynnościowe bóle brzucha,  zaparcia stolca, biegunki, dyspepsja czynnościowa, zespół jelita drażliwego).

Personel

 • 2 lekarzy pełnoetatowych
 • 8 konsultantów przyjmujących wybrane grupy pacjentów
 • 2 pielęgniarki
 • 2 sekretarki
 • Dietetyk
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.