Poradnia Kardiologiczna


Kierownik: lek. med. Łucja Gorbacz-Mrowiec

Lokalizacja: budynek C, piętro I, pokój 101

Zapisy: Infolinia 801 051 000 lub +48 22 815 10 00

e-mail:  wizyta@ipczd.pl

Sekretariat tel: +48 22 815 17 09

Adres e-mail: poradnia.kardiologia@ipczd.pl


Profil działalności/ prowadzona diagnostyka/ leczone schorzenia

Podstawowym zadaniem jest diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami układu krążenia, w tym:

 • ustalanie wskazań do leczenia kardiochirurgicznego lub kardiologicznych zabiegów interwencyjnych;
 • diagnostyka i leczenie wad wrodzonych i nabytych serca przed i po leczeniu kardiochirurgicznym lub interwencyjnym;
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca, ustalanie wskazań do inwazyjnej diagnostyki elektrofizjologicznej i ablacji, implantacji układów stymulujących serce oraz kardiowerterów-defibrylatorów a także kontrola po zabiegach;
 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie) oraz procesów zapalnych (zapalenie mięśnia sercowego, choroba Kawasaki).

Specyfika Poradni

 • Konsultacje kardiologiczne dla dzieci (wizyta konsultacyjna nie jest równoważna z wykonaniem badania echo serca w Poradni)
 • Badanie elektrokardiograficzne
 • Badanie echokardiograficzne
 • 24-godzinne monitorowanie zapisu elektrokardiograficznego metodą Holtera
 • Badanie radiologiczne klatki piersiowej
 • Badanie izotopowe serca (angiokardiografia)
 • Kontrola implantowanych w Klinice Kardiologii IPCZD układów stymulujących serce lub kardiowerterów – defibrylatorów

Personel

lekarski:

 • Kierownik Poradni: lek. med. Łucja Gorbacz-Mrowiec 
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska 
 • dr n. med. Ewa Wiatrowska
 • lek. med. Maria Posadowska

pozostały:

 • 3 sekretarki
 • 2 technicy EKG
 • 4 pielęgniarki

Jak przygotować się do wizyty w Poradni? Co ze sobą zabrać

Jeśli wcześniej nie zostało dostarczone skierowanie do Poradni Kardiologicznej, należy je zabrać ze sobą – musi być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jest to kolejna wizyta i wcześniej było już dostarczone prawidłowe skierowanie, następnego nie trzeba przywozić.

Na każdą wizytę należy przywozić:

 • książeczkę zdrowia dziecka
 • żółtą książeczkę IPCZD
 • posiadaną dokumentację medyczną – karty informacyjne z pobytów szpitalnych i wyniki wykonanych badań – echo serca i 24-godzinny zapis ekg met. Holtera
 • Pacjent jednorazowy powinien posiadać wyniki badania RTG.

Jak przygotować się do badań

Do badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie w naszej Poradni pacjenci nie wymagają szczególnego przygotowania, nie muszą być na czczo. Mamy możliwość podgrzania mleka. Do dyspozycji pozostaje kącik do przewijania dziecka.

Na umówione badanie Holtera należy zgłosić się do Oddziału Kardiologii - blok E, VI piętro, pokój 610, w godzinach 9 – 11.

Na umówione badanie izotopowe serca należy się zgłosić w wyznaczonych godzinach do Zakładu Medycyny Nuklearnej, blok B, Niski Parter. Dziecko nie musi być na czczo. 

Osoba opiekująca się pacjentem w tym dniu nie może być w ciąży. Po badaniu trzeba się zgłosić na wizytę do Poradni Kardiologicznej (sekretariat).

Na badanie echo serca pacjenci są kierowani z gabinetu lekarskiego. Poradnia nie prowadzi osobnych zapisów na badanie echo serca.

 

Jak się zapisać do Poradni

W celu zapisania pacjenta na pierwszą wizytę, należy przysłać ORYGINAŁ skierowania na adres: Poradnia Kardiologiczna IPCZD, Aleja Dzieci Polskich 20,04-730 Warszawa.

Do skierowania trzeba dołączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (echo serca, badanie Holtera, RTG klatki piersiowej oraz kart informacyjnych z pobytów szpitalnych).

W celu ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej IPCZD (>>tutaj), bądź wysłać e-mail na adres wizyta@ipczd.pl

Kolejną wizytę można też umówić telefonicznie, pod nr Infolinii: 22 815 10 00 (dla dzwoniących z telefonu komórkowego) lub 801 051 000 (dla dzwoniących z telefonu stacjonarnego).

Pacjenci są zapisywani na godziny (prosimy o to pytać przy zapisach) - jest to orientacyjna godzina zgłoszenia się pacjenta do Poradni, a nie przyjęcia w gabinecie lekarskim.

Pacjenci pierwszorazowi powinni przyjechać minimum godzinę wcześniej przed wyznaczoną porą zgłoszenia do Poradni z uwagi na konieczność założenia historii choroby w Rejestracji Głównej (przy wejściu do Poradni Specjalistycznych - blok E, Wysoki Parter).

Przed każdą wizytą należy zgłosić się do Sekretariatu Poradni Kardiologicznej – blok C, I piętro, skąd pacjent jest kierowany do pokoju przygotowawczego – 122, a następnie na ekg – 115 (należy przewidzieć dodatkowy czas na te czynności).

Po badaniu ekg pacjent oczekuje pod wyznaczonym gabinetem lekarskim na wizytę.         

Niezależnie od zapisanych pacjentów na konkretną godzinę pierwszeństwo mają stany nagłe (o kolejności decyduje lekarz).                                                                                                                                   

Pacjenci kierowani podczas wizyt na badania dodatkowe – rtg klatki piersiowej, echo serca, badanie izotopowe, wchodzą do gabinetu lekarskiego powtórnie, po wykonaniu w/w badań, między pacjentami oczekującymi w kolejce.                                                                                                                             

Przekładając wizytę należy podać nazwisko lekarza konsultującego w Poradni (nazwisko jest w żółtej książeczce).

 

Uwaga

Pacjenci na pierwszą wizytę zapisywani są tylko na podstawie nadesłanej dokumentacji ze względu na ograniczoną ilość wolnych miejsc i bardzo odległe terminy.    

Pacjenci zdiagnozowani – z wykonanym badaniem echo serca i 24-godzinnym zapisem ekg met. Holtera w przypadku zaburzeń rytmu serca zapisywani są w zależności od stanu zdrowia dziecka – decyduje lekarz rozpatrując nadesłane dokumenty.

Noworodki i stany nagłe – zgłoszenia telefoniczne do Kierownika Poradni lub do lekarza prowadzącego, jeśli pacjent przebywa pod stałą opieką Poradni.

Kierownik Poradni jest do dyspozycji rodziców (telefonicznie i osobiście) codziennie.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.