Poradnia Logopedyczna


Kierownik: dr n.med.Katarzyna Iwanicka-Pronicka

Lokalizacja: budynek RB, piętro I, pokój 107a

Zapisy: Infolinia 801 051 000 lub +48 22 815 10 00

e-mail:  wizyta@ipczd.pl

Sekretariat tel: +48 22 815 70 16

Adres e-mail: poradnia.logopedia@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

Jak przygotować się do wizyty w Poradni

  • Przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe, bez kataru i kaszlu.
  • Wszystkie wizyty umawiane są na konkretne godziny, prosimy o przybycie do sekretariatu z 15 minutowym wyprzedzeniem.

 

Profil działalności

  • Poradnia zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do 18 roku życia.
  • Terapia logopedyczna obejmuje korekcję dysfunkcji oralnych, stymulacje polisensoryczne, terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem, niedosłuchem, zespołami wad wrodzonych.
  • Prowadzimy zabiegi elektrostymulacji podniebienia.

Terapia Tomatisa

W Poradni Logopedycznej prowadzony jest trening słuchowy metodą Tomatisa w trybie ambulatoryjnym. Terapia prowadzona jest wyłącznie grupowo.

 

Pacjenci przyjmowani są do terapii na podstawie skierowania, po diagnostyce w Oddziale Audiologii i Foniatrii IP-CZD.

 

Pacjent uczestniczy w trzech seriach terapeutycznych według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Jedna seria terapeutyczna trwa dwa tygodnie, ( minimum 8 sesji ).

W tym czasie pacjent bierze udział w codziennych 80-minutowych zajęciach.

Przewidziany odstęp czasowy pomiędzy seriami terapeutycznymi wynosi 6-8 tygodni.

Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.

 

Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich.

Planowa nieobecność dziecka powinna być zgłaszana do osoby prowadzącej w możliwym jak najwcześniejszym terminie.

 

Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem z listy.

Wszelkie informacje dotyczące terapii Tomatisa można uzyskać mailowo: j.domanska@ipczd.pl

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.