Poradnia Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego


Kierownik: lek. med. Katarzyna Gadomska-Prokop

Lokalizacja: budynek B, piętro I, pokój 107

Zapisy: +48 22 815 13 04

Sekretariat tel: +48 22 815 13 04

Adres e-mail: poradnia.nefrologia@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

Jak przygotować się do wizyty

Pacjent pierwszorazowy:

Prosimy o przygotowanie następujących aktualnych wyników:

  • badania ogólnego moczu
  • posiewu moczu
  • USG układu moczowego
  • wszystkich dotychczasowe wyników badań moczu (do wglądu)
  • kserokopi wyników badań obrazowych układu moczowego, kart informacyjnych z hospitalizacji i/lub konsultacji specjalistycznych

Kolejna wizyta:

  • Przygotowanie wg zaleceń lekarza prowadzącego.

Profil działalności

Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, pierwotnych i wtórnych wad układu moczowego, różnych postaci nadciśnienia tętniczego, pierwotnych i wtórnych tubulopatii, kamicy nerkowej, renoprotekcja przewlekłej niewydolności nerek.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.