Poradnia Neurologiczna i Epileptologiczna


Kierownik: dr n. med. Marzena Olszaniecka

Lokalizacja: budynek C, piętro I, pokój 101

Zapisy: +48 22 815 17 05, +48 22 815 17 11

Sekretariat tel: +48 22 815 17 05, +48 22 815 17 11

Adres e-mail: poradnia.neurologia@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

Profil działalności

Diagnostyka i leczenie pacjentów w wieku od 1 miesiąca życia  do 18 roku życia ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Konsultacje specjalistyczne wykonywane przez lekarzy neurologów dziecięcych.

Badania diagnostyczne realizowane w IPCZD:

   - Pracownia Elektroencefalografii i video-EEG,
   - Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych,
   - Zakład Radiologii (neuroobrazowanie),

   - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

  

Jak się zapisać?

Pacjenci pierwszorazowi - wysłać oryginał skierowania (od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) pocztą na adres:  

Kontakt:

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Kancelaria Główna

Adres:

Al. Dzieci Polskich 20, 

04-730 Warszawa

Odpowiedź zostanie przesłana listownie.

 

Jak przygotować się do wizyty w Poradni? Co ze sobą zabrać? 

Kserokopię dokumentacji medycznej.  

 

Jak przygotować się do badań?

Przed pierwszą wizytą pacjent nie wymaga przygotowania.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.