Poradnia Transplantacji Nerek


Kierownik: lek. Jacek Rubik

Lokalizacja: budynek B, piętro I, pokój 18

Zapisy: +48 22 815 19 96

Sekretariat tel: +48 22 815 19 96

Sekretariat fax: +48 22 815 19 96

Adres e-mail: transplantacja.nerek@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok. 10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

 

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

 

Profil działalności

Opieka nad pacjentami po transplantacji nerki i pacjentami dializowanymi otrzewnowo. Do Poradni kierowani są pacjenci:

  • po transplantacji nerki w IPCZD (z Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego) lub w innych ośrodkach transplantacyjnych (pojedyncze przypadki),
  • z innych poradni transplantacji nerek,
  • pacjenci objęci programem domowej dializy otrzewnowej.

Osiągnięcia

Poradnia w strukturze jedynego w Polsce, akredytowanego ośrodka transplantacji nerek u dzieci.

Pod opieką Poradni ogółem było 833 pacjentów, z czego 756 po transplantacji w IPCZD.

 

Jak przygotować się do wizyty w Poradni

  • Na wizytę pacjent zgłasza się na czczo, przed przyjęciem porannych dawek leków immunosupresyjnych.
  • Nie jest wymagane  specjalne przygotowanie do wizyty.

Jak przygotować się do badań

  • Wizyta nie wymaga szczególnego przygotowania.
  • Pobranie krwi musi nastąpić przed przyjęciem leków immunosupresyjnych
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.