Poradnia Żywienia


Kierownik: Zespół Poradni Specjalistycznych

Lokalizacja: budynek PED, piwnica, pokój 40

Zapisy: +48 22 815 72 79

Sekretariat tel: +48 22 815 72 79

Adres e-mail: poradnia.zywienie@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok. 10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

 

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

 

Profil działalności

Poradnia Żywienia opiekuje się pacjentami wymagającymi domowego żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Poradnia Żywienia zajmuje się leczeniem dzieci z niewydolnością przewodu pokarmowego m.in. z zespołem krótkiego jelita, zespołem rzekomej niedrożności przewodu pokarmowego, chorobami zapalnymi jelit, mukowiscydozą. Pod opieką Poradni znajdują się pacjenci z zaburzeniami połykania. W Poradni prowadzi się ocenę stanu odżywienia; sposobu żywienia dzieci oraz przygotowanie rodziców do HPH (domowe żywienie pozajelitowe), HEN (domowe żywienie dojelitowe).

 

Osiągnięcia

Pod opieką Poradni Żywienia jest 130 spośród 160 polskich pacjentów pediatrycznych wymagających domowego  żywienia pozajelitowego.

 

Jak przygotować się do wizyty w Poradni

  • dziecko powinno być na czczo ze względu na badania laboratoryjne przeprowadzane w czasie wizyty;
  • dla dzieci jedzących należy zabrać posiłek;
  • należy sporządzić spis posiadanych preparatów i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

Jak sie zapisać na wizytę

W przypadku pacjenta pierwszorazowego wymagane jest wcześniejsze przesłanie skierowania, przy kolejnej wizycie w IPCZD skierowanie należy mieć ze sobą w celu okazania go w rejestracji.

W przypadku pacjentów posiadających kartę w IPCZD, a chcących skorzystać z porady innego specjalisty, nie zachodzi potrzeba przesyłania skierowania pocztą. Skierowanie od lekarza rodzinnego należy mieć przy sobie w dniu wizyty.

 

Jak przygotować się do badań

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie się do badań.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.