Jak zapisać się na wizytę


Aby zapisać dziecko na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty należy posiadać kod skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

 

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa
 • stomatologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • psychologa

W celu zapisu na pierwszą wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania w jednej z Poradni:

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradania Ginekologii Dziecięcej
 • Poradnia Foniatryczno - Audiologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna (tylko kontrolne wizyty)
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Chorób Płuc 
 • Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej
 • Poradnia Immunologiczna (tylko kontrolne wizyty)

należy wysłać e-mail na adres: wizyta@ipczd.pl  wypełniony formularz (patrz załącznik)
 

W przypadku pozostałych poradni zapisy odbywają się drogą telefoniczną lub mailową poprzez sekretariaty poradni.

 

W tytule e-maila prosimy podać nazwę poradni, której dotyczy wizyta.

 

W formularzu należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Nr PESEL dziecka (lub rodzica/opiekuna gdy dziecko jeszcze nie ma swojego)
 • W przypadku wizyty pierwszorazowej w danej Poradni prosimy podać kod e-skierowania
 • Data urodzenia dziecka
 • Nr identyfikacyjny  kartoteki gdy dziecko jest już pacjentem IPCZD
 • Aktualny adres zamieszkania
 • Dane rodzica/opiekuna prawnego pacjenta:
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu rodzica/opiekuna
 • Adres e-mail rodzica/opiekuna
 • Dane uzupełniające:
  • zalecony przez lekarza prowadzącego termin kolejnej wizyty
  • informacje  o ewentualnej konieczności ustalenia terminu dodatkowych badań zleconych przez lekarza.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.