48415

Jak zapisać się na wizytę


Aby zapisać dziecko na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty należy posiadać kod skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

 

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa,
 • stomatologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • psychologa.

W celu zapisu na pierwszą wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania w jednej z Poradni:

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradania Ginekologii Dziecięcej
 • Poradnia Foniatryczno - Audiologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna (tylko kontrolne wizyty)
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Chorób Płuc 
 • Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej
 • Poradnia Immunologiczna (tylko kontrolne wizyty)

należy wysłać e-mail na adres: wizyta@ipczd.pl  wypełniony formularz (załącznik poniżej).
 

W przypadku pozostałych poradni zapisy odbywają się drogą telefoniczną lub mailową poprzez sekretariaty poradni.

 

Odnośnie zapisu do Poradni Genetycznej - wymagane jest wypełnienie formularza zapisu załączonego poniżej.

 

W tytule e-maila prosimy podać nazwę poradni, której dotyczy wizyta.


W formularzu należy umieścić następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • nr PESEL dziecka (lub rodzica/opiekuna gdy dziecko jeszcze nie ma swojego),
 • w przypadku wizyty pierwszorazowej w danej Poradni prosimy podać kod e-skierowania,
 • data urodzenia dziecka,
 • nr identyfikacyjny kartoteki gdy dziecko jest już pacjentem IPCZD,
 • aktualny adres zamieszkania.

oraz dane rodzica/opiekuna prawnego pacjenta:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu rodzica/opiekuna,
 • adres e-mail rodzica/opiekuna,
 • dane uzupełniające:
  • zalecony przez lekarza prowadzącego termin kolejnej wizyty
  • informacje  o ewentualnej konieczności ustalenia terminu dodatkowych badań zleconych przez lekarza.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.