Poradnia Chorób Metabolicznych


Kierownik: dr n. med. Dariusz Rokicki

Lokalizacja: budynek D, niski parter, pokój 04

Zapisy gab. zab. metab:

+48 22 815 70 63 w godz. 12-15:30

Zapisy gab. zab. Ca-P :

+48 22 815 70 63 w godz. 12-15:30

Sekretariat tel: +48 22 815 70 63

Sekretariat fax: +48 22 815 16 45

Adres e-mail: poradnia.metabolizm@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

Profil działalności

 • zapewnienie opieki ambulatoryjnej tj. monitorowanie przebiegu choroby u pacjentów z wrodzonymi wadami metabolizmu nie wymagającymi hospitalizacji
 • prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie wrodzonych wad metabolizmu.
 • zapewnienie opieki ambulatoryjnej w obszarze diagnostyki wrodzonych zaburzeń metabolicznych w zakresie dostępnym w koszyku świadczeń gwarantowanych dla poradni.

Poradnia nie zajmuje się problemem otyłości. W Centrum Zdrowia Dziecka problemem otyłości u dzieci zajmuje się Poradnia Diabetologii.

 

Jak przygotować się do wizyty w Poradni (o ile lekarz nie zaleci inaczej)

Na pierwszą wizytę proszę przyjechać: 

 • z kserokopią dotychczasowych wyników badań. O wskazaniach i zakresie ewentualnie wykonywanych badań decyduje lekarz podczas wizyty dziecka w Poradni.

Gabinet zaburzeń wapniowo – fosforanowych

Na pierwszą i na każdą kolejną wizytę proszę przyjechać (o ile lekarz nie zaleci inaczej):

 • z dzieckiem 3 – 4 godziny po posiłku – do badań z krwi
 • w nocy i przed badaniami można dziecko przepajać wodą przegotowaną lub herbatą
 • z jednorazową poranną porcją moczu pobraną minimum 4 – 5 godzin po od podania posiłku lub z dobową zbiórką moczu dziecka (u dziecka powyżej 6 roku życia)
 • z kserokopią wykonanych badań
 • 3 tygodnie bez szczepień

UWAGA! W razie choroby dziecka (przeziębienie, biegunka, wysypka, gorączka, antybiotyk) prosimy o kontakt telefoniczny 22 815 70 63 w godzinach 12.00-15.30.

 

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

Do dobowej zbiórki moczu należy przygotować naczynie (słój) o pojemności min. 1 litra, uprzednio wymyty i wyparzony wrzątkiem. Dobową zbiórkę moczu rozpoczynamy po oddaniu moczu z nocy do ubikacji. Od tego momentu przez 24 godziny dziecko oddaje cały mocz wyłącznie do przygotowanego w tym celu naczynia, ostatnia porcja moczu do słoja musi być oddana dokładnie po 24 godzinach od chwili oddania moczu do ubikacji  poprzedniego dnia.

Całość oddanego moczu należy:

 • odmierzyć i zapisać ilość
 • odlać 30 ml
 • przywieźć do badania

Początek zbiórki moczu

Np.: Niedziela godz. 7 rano dziecko oddaje mocz do ubikacji.

Przez całe 24 godziny dziecko oddaje mocz do słoja.

 

Koniec zbiórki moczu

Poniedziałek, godz. 7 rano dziecko oddaje mocz (ostatnią porcję) do słoja.

 

Gabinet zaburzeń metabolicznych

Na pierwszą i na każdą kolejną wizytę proszę przyjechać:

 • kserokopią dotychczasowych wyników badań
 • poranną porcją moczu

W przypadku zaburzeń lipidowych:

 • z aktualnymi wynikami lipidogramu pacjenta i rodziców

UWAGA! W razie choroby dziecka (przeziębienie, biegunka, wysypka, gorączka, antybiotyk) prosimy o kontakt telefoniczny 22 815 70 63 w godzinach 12.00-15.30.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.