10546

Poradnia Chorób Płuc


Kierownik: Zespół Poradni Specjalistycznych

Lokalizacja: budynek C, niski parter, pokój 28

Zapisy: 801 051 000 lub +48 22 815 10 00, e-mail: wizyta@ipczd.pl

Sekretariat tel: +48 22 815 17 03

Adres e-mail: poradnia.chorobypluc@ipczd.pl


Profil działalności

W Poradni konsultowane są dzieci z chorobami układu oddechowego, takimi jak:

 • astma,
 • mukowiscydoza
 • wcześniactwo / dysplazja oskrzelowo płucna
 • wady układu oddechowego
 • pierwotna niewydolność rzęsek
 • inne ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Ponadto opieką objęci są pacjenci z dolegliwościami ze strony układu oddechowego, którzy leczeni są z powodu innych schorzeń, takich jak:

 • niedobory odporności
 • niedobór alfa1-antytrypsyny
 • choroby metaboliczne / spichrzeniowe
 • choroby nowotworowe
 • choroby układu nerwowo-mięśniowego
 • chorzy po operacjach kardiochirurgicznych
 • chorzy po przeszczepieniu wątroby
 • chorzy po przeszczepieniu nerki

Do podstawowych metod diagnostycznych, możliwych do zastosowania u dzieci powyżej 6 roku życia, należą badania czynnościowe układu oddechowego:

 • spirometria i pletyzmografia
 • próba rozkurczowa
 • test nieswoistej prowokacji oskrzelowej
 • próba wysiłkowa

Wykonywane są również inne badania pomocne w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego:

 • badania alergologiczne (testy skórne, oznaczanie poziomu swoistych przeciwciał przeciw alergenom pokarmowym, wziewnym)
 • badania radiologiczne układu oddechowego (RTG, tomografia komputerowa)
 • badania bakteriologiczne (wymaz z  nosa, wymaz z gardła, posiew plwociny)
 • oznaczanie stężenia jonów chlorkowych w pocie
 • inne badania laboratoryjne

Jak zapisać dziecko na wizytę

Aby zapisać dziecko na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty należy posiadać kod skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

W celu zapisu na pierwszą wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy wysłać e-mail na adres: wizyta@ipczd.pl  wypełniony formularz (załącznik poniżej).

 

Co należy zabrać na wizytę?

Planując wizytę w naszej poradni ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów:

 • dowodu osobisty rodzica lub opiekuna prawnego,
 • książeczki zdrowia dziecka,
 • nr PESEL dziecka,
 • Jeśli dziecko posiada dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (wyniki badań, karty informacyjne) – prosimy zabrać ze sobą jej kserokopię.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.