Zakład Patomorfologii


Kierownik: prof. instytutu dr hab. n. med. Maciej Pronicki

Lokalizacja: budynek A, niski parter, pokój 21

Sekretariat tel: +48 22 815 19 60

Sekretariat fax: +48 22 815 19 75

Adres e-mail: zaklad.patologii@ipczd.pl


Struktura Zakładu

 • Pracownia Autopsji
 • Pracownia Immunologii
 • Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej
 • Pracownia Diagnostyki Histo- i Cytopatologicznej

Profil działalności

Działalność Zakładu obejmuje specjalistyczną diagnostykę patomorfologiczną dla potrzeb Instytutu oraz dla potrzeb innych ośrodków medycznych na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność naukową, usługową, konsultacyjną. Szacunkowa łączna liczba badań w ciągu roku wynosi ok. 50 000.

Badania patomorfologiczne wykonywane są w dziedzinach: onkopatologii, neuroonkologii, gastroenterologii, hepatopatologii, chorób metabolicznych, patologii transplantacyjnej, nefrologii, urologii, miopatologii, kardiopatologii i innych.

Poza rutynową diagnostyką patomorfologiczną wykonywane są badania wysokospecjalistyczne: w zakresie immunomorfologii (markery komórkowe), cytochemii, rutynowej mikroskopii fluorescencyjnej, hybrydyzacji DNA i RNA in situ (technika FISH), metody immunoenzymatycznej ELISA, badań mikroskopowo-elektronowych transmisyjnych i skaningowych z użyciem mikroanalizy rentgenowskiej oraz badań morfometrycznych. W Zakładzie wykonywane są patomorfologiczne badania pośmiertne.

Zakład Patologii jest jednostką referencyjną w zakresie patologii chorób wieku rozwojowego. Jest zakładem wysoko wyspecjalizowanym w diagnostyce m.in. chorób mitochondrialnych, transplantologii pediatrycznej, zaburzeń metabolicznych, neuroonkologii dziecięcej. Zakład prowadzi unikalne w skali światowej archiwum materiału biopsyjnego rzadkich chorób wieku rozwojowego, jak choroby mitochondrialne, neurologiczne, zespoły niedoboru odporności, choroby mięśnia sercowego.

Od wielu lat prowadzimy wielodyscyplinarne badania naukowe we współpracy z Klinikami i Oddziałami Instytutu, a także z udziałem jednostek spoza Centrum Zdrowia Dziecka, w tym ośrodków zagranicznych.

 

Największe osiągnięcia

Zakład jest placówką diagnostyczną wyspecjalizowaną w pediatrycznej diagnostyce patomorfologicznej. Zakład wypracował zasady ścisłej współpracy z klinikami i oddziałami, m.in. oparte na stałych regularnych spotkaniach kliniczno-patologicznych. Do procedur diagnostycznych wprowadzonych w Zakładzie należą:

 • histochemiczna ocena aktywności oksydazy cytochromowej w kompleksowej diagnostyce chorób mitochondrialnych;
 • kompleksowa diagnostyka choroby trzewnej (ocena histologiczna biopsji jelitowej, badanie poziomu autoprzeciwciał p/retikulinowych, p/endomyzialnych, p/transglutaminazie tkankowej w surowicy);
 • kompleksowa diagnostyka autoimmunologicznego zapalenia wątroby typu I i II (ocena histologiczna, badanie poziomu autoprzeciwciał w surowicy: ANA, ASMA, LKM, LSP, LMP);
 • kompleksowa diagnostyka zespołu limfoproliferacyjnego (badanie histologiczne, badanie ekspresji EBER w tkankach);
 • kompleksowa diagnostyka arytmogennej kardiomiopatii prawej komory (badanie histologiczne, immunohistochemiczne, analiza morfometryczna tkanki włóknistej i tłuszczowej).

Pracownicy Zakładu są autorami wielu monografii i artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Za działalność publikacyjną zespół otrzymał nagrody Ministra Zdrowia. Od 1999 roku Zakład Patologii redaguje i wydaje czasopismo angielskojęzyczne „Annals of Diagnostic Paediatric Pathology” punktowane w KBN.

Wszystkie badania wykonywane są na podstawie zlecenia na wykonanie badania.

 

Biopsja mięśnia czworogłowego uda i biopsja skóry

 

W przypadku skierowania na badanie histopatologiczne mięśnia czworogłowego uda należy w dniu poprzedzającym biopsję powiadomić Pracownię Medycyny Mitochondrialnej w Zakładzie Patologii IPCZD tel. 1964 (mgr Tamara Szymańska-Dębińska, dr Agnieszka Karkucińska-Więckowska), lub sekretariat Zakładu Patologii, tel.19 60.


Zawiadamiający powinien podać

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Oddział kierujący na badanie
 • Miejsce i czas wykonania biopsji
 • Imię i nazwisko lekarza zlecającego biopsję
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.