8251

Proces rekrutacji


Proces rekrutacji w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Poszukujemy osób - ambitnych, otwartych na pomysły i zmiany, współpracę i rozwój, z silną motywacją do pracy, zorientowanych na odniesienie sukcesu zawodowego.

W związku z szerokim zakresem działalności poszukujemy osób różnych specjalizacji, zarówno personelu medycznego jak i pracowników administracyjnych.

Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie do nas CV i listu motywacyjnego na wskazane stanowisko pracy, z zaznaczeniem obszaru, do którego aplikuje kandydat.

Kolejnym krokiem jest rozmowa z pracownikiem Działu Polityki Personalnej i Wynagrodzeń lub w zależności od aplikowanego stanowiska pracy, Kierownikiem danej jednostki organizacyjnej. Po rozmowie rekrutacyjnej oceniamy możliwość wykorzystania potencjału kandydata w naszym Instytucie. 

W procesie rekrutacji zwracamy dużą uwagę na podejście kandydatów do powierzonych zadań. Oczekujemy, że będą to osoby samodzielne, nie bojące się podejmowania decyzji, radzące sobie w trudnych sytuacjach, odpowiedzialne i sumienne. Wysoko cenimy umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, chęć dzielenia się doświadczeniem, zaangażowanie. Przywiązujemy dużą wagę do osobowości kandydatów. Szukamy osób, które podzielają nasze wartości: dbałość o klienta, myślenie przyszłościowe, niezawodność, zaufanie, pasję i współpracę.


Oferty zawierające cv i list motywacyjny z dopiskiem „nazwa stanowiska” prosimy kierować na adres:

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

 

"Dział Polityki Personalnej i Wynagrodzeń"

rekrutacja@ipczd.pl

Za proces rekrutacyjny w IPCZD odpowiada Dział Polityki Personalnej i Wynagrodzeń

Tel. 815 12 42 

i.koniecek@ipczd.pl

e.rokicka@ipczd.pl

 

Praktyki, staże

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" organizuje staże i praktyki oraz wolontariat.

Jesteśmy świadomi, że dla wielu młodych ludzi są one doskonałą okazją do zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego i sprawdzenia swoich umiejętności oraz wiedzy wyniesionej ze szkoły w praktyce.

W trakcie praktyki każdy student ma okazję poznać specyfikę pracy wybranej jednostki organizacyjnej oraz obowiązujące w niej procedury. Po zakończeniu praktyki opiekun wystawia opinię na temat jej przebiegu.

 

Za organizacje praktyk, staży, wolontariatu, specjalizacji w IPCZD odpowiada:

 

Dział Polityki Personalnej i Wynagrodzeń

tel. 815 12 42

e.rokicka@ipczd.pl

obszar administracyjny – praktyki, staże z Urzędu Pracy, wolontariat w IPCZD

 

Sekcja Szkoleń

tel. 815 11 32

szkolenia@ipczd.pl

obszar kliniczny - praktyki, staże, specjalizacje

 

Dział Organizacji Pracy Pielęgniarskiej

tel. 815 12 39

m.serafinowicz@ipczd.pl

obszar pielęgniarski – praktyki, staże o charakterze pielęgniarskim

 

Zapraszamy do współpracy.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.