Zakład Medycyny Nuklearnej


Kierownik: dr n. med. Anna Śliwińska

Lokalizacja: budynek B,  niski parter, pokój 1

Sekretariat tel: +48 22 815 73 03

Adres e-mail: medycyna.nuklearna@ipczd.pl


Struktura Zakładu 

  • Pracownia Badań Scyntygraficznych i Terapii Izotopowej
  • Pracownia Izotopowych Badań Klierensowych i Kontroli Radiofarmaceutyków

Profil działalności

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej wykonywany jest szeroki zakres badań diagnostycznych oraz procedur leczniczych przy użyciu preparatów radiofarmaceutycznych.

Łączymy troskliwą opiekę,zindywidualizowane protokoły pediatryczne dostosowane do wieku dziecka, objawów oraz procesu chorobowego, wieloletnie doświadczenie i najbardziej zaawansowaną technikę,w celu zapewnienia jak najlepszej, wczesnej diagnostyki i monitorowania leczenia naszych pacjentów.

Wszystkie badania staramy się wykonywać we współpracy z dzieckiem i rodzicami, jednak w szczególnych sytuacjach możliwe jest przeprowadzenie badania w znieczuleniu wykonywanym przez anestezjologa pediatrycznego.

Dbamy, aby stosowane dawki promieniowania jonizującego były bezpieczne i tak małe jak to tylko możliwe (ALARA).

Badania wykonywane są dla Klinik IPCZD, Poradni PrzyszpitalnychIPCZD, jak również dla dzieci kierowanych z ośrodków z całej Polski.

Zakład medycyny Nuklearnej posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny nuklearnej, staży specjalizacyjnych przed egzaminem z medycyny nuklearnej, uczestniczy w prowadzeniu kursów CMKP z zakresu medycyny nuklearnej oraz dla lekarzy innych specjalności.

Zakład Medycyny Nuklearnej bierze udział w wielu programach badawczych w ramach grantów naukowych, zwłaszcza w dziedzinie onkologii (dzieci z neuroblastoma), neurologii (diagnostyka ognisk padaczkorodnych), urologii (diagnostyka wodonercza), kardiologii i gastrologii.

Zespół pracowników Zakładu Medycyny Nuklearnej tworzą lekarze  specjaliści medycyny nuklearnej, fizyk, inspektor ochrony radiologicznej, doświadczeni technicy elektroradiologii i pielęgniarki pediatryczne. Pracownicy biorą udział w konferencjach krajowych i zagranicznych aktualizując posiadaną wiedzę
i umiejętności, są członkami Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Dzięki temu możemy zapewnić dzieciom profesjonalne, bezpieczne i przyjazne warunki w czasie pobytu w Zakładzie oraz w czasie samego badania.

Zakład Medycyny Nuklearnej posiada pomieszczenia przystosowane dla małych i dużych dzieci (przewijaki, zabawki itp.) oraz gammakamery, umożliwiające oglądanie w czasie badania ulubionych bajek.

Sprzęt medyczny:

  • Gammakamera dwugłowicowa  typu SPECT, Symbia S
  • Gammakamera dwugłowicowa  typu SPECT/CT, Symbia T6
  • Komora z przepływem laminarnym do preparatyki radiofarmacutyków
  • Oprogramowanie do metod fuzyjnych, czyli łącznej analizy badań scyntygraficznych oraz tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, co często umożliwia uniknięcie bardziej inwazyjnych metod)

Osiągnięcia

Ze względu na specyficzną, ściśle pediatryczną grupę pacjentów, ZMN wykonuje wiele unikalnych procedur diagnostycznych, które znalazły ważne kliniczne zastosowanie, a niektóre wprowadzono w Polsce po raz pierwszy (np. program do oceny przecieków wewnątrzsercowych).

Badania wykonywane w ZMN stanowią część wielu programów badawczych w ramach grantów KBN oraz grantów wewnętrznych prowadzonych przez ZMN i Kliniki IPCZD.

 

Przygotowanie pacjentów do badań

Nie ma szczególnych zaleceń, jednak przy wykonywaniu niektórych badań takie przygotowanie jest konieczne np.:

do badań układu moczowego, kostno-mięśniowego  -  należy przynieść ze sobą około 1 litra, nie gazowanego, klarownego płynu, ilość płynu zależy od masy ciała pacjenta , (~ 250 ml/kg).

do badań układu pokarmowego dzieci powinny pozostać na czczo od  4-6 godzin,

szczegółowe informacje na ten temat  można uzyskać w sekretariacie przy wyznaczaniu terminu badania.

 

Informacje dodatkowe dla opiekunów dzieci, u których wykonano badanie scyntygraficzne

Dla przeprowadzenia badania scyntygraficznego różnych narządów u dzieci (np. nerek, serca, kości, wątroby, itp.) konieczne jest podanie preparatu zawierającego izotop radioaktywny w bardzo małej, bezpiecznej dla dziecka dawce diagnostycznej. Podana (zazwyczaj dożylnie) substancja radioaktywna wydalana jest najczęściej z moczem.

 

Jak należy postępować w dniu badania, by zmniejszyć narażenie dziecka i jego otoczenia na promieniowanie jonizujące ?

Powinno się zachęcać dziecko do spożywania dużej ilości płynów w dniu badania,

Po badaniu scyntygraficznym należy pozostać w poczekalni Zakładu Medycyny Nuklearnej do czasu oddania przez dziecko pierwszej porcji moczu (do sedesu lub pampersa).

W czasie pobytu dziecka na terenie szpitala jednorazowe pieluszki, cewniki używane do cewnikowania pęcherza moczowego, venflony służące podaniu radiofarmaceutyku dożylnie, należy zawijać w torebki foliowe i odnosić wyłącznie do koszy oznakowanych symbolem koniczynki, znajdujących się na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej (blok B, niski parter).

Po kontakcie z w/w przedmiotami konieczne jest umycie rąk,

W dniu badanie niewskazane jest, aby dzieckiem bezpośrednio opiekowała się kobieta w ciąży.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.